Srebrna medalja za AVM iz Ženeve 2010.

Srebrna medalja za AVM iz Ženeve 2010.

Počasna medalja za AVM od Saveza inovatora i fabrikanata Francuske

Počasna medalja za AVM od Saveza inovatora i fabrikanata Francuske